Een initiatief van Zilveren Kruis
  0 producten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn vaak lang, saai en complex en daardoor moeilijk te lezen. Toch vinden wij het belangrijk dat je weet waarvoor je tekent. Hieronder vind je de top 10 met belangrijkste aandachtspunten. Uiteraard staat de volledige versie van algemene voorwaarden er direct onder.

1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Actify en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Actify en klant.

2: Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Voor meer informatie zie artikel 4.

3: De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Voor meer informatie zie artikel 6, 7 en 8.

4: Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Voor meer informatie hierover, zie artikel 7.

5: De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij Actify niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als Actify aangeeft de kosten zelf te dragen. Voor meer informatie zie artikel 8.

6: Actify gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant. Voor meer informatie zie artikel 9.

7: Actify kan in enkele gevallen het herroepingsrecht uitsluiten, maar alleen als Actify dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Voor meer informatie zie artikel 10. Het herroepingsformulier kun je vinden in het uitgebreide document met algemene voorwaarden.

8:  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Voor meer informatie zie artikel 11.

9: Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Actify geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Voor meer informatie zie artikel 13.

10: Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Voor meer informatie zie artikel 15. 

De resterende algemene voorwaarden kan je hier downloaden.
 

Punten sparen

Bij Actify spaar je punten met alles wat je doet. Die punten zijn nadat je ze hebt verdiend 2 jaar geldig. Meer informatie over de punten vind je hier.