Een initiatief van Zilveren Kruis
  0 producten

Privacyreglement Achmea Vitaliteit B.V.

Onze principes voor veilig datagebruik:

1.    Je bent zelf eigenaar van jouw gegevens. Wij gebruiken deze gegevens alleen met jouw toestemming
2.    Je gegevens worden nooit zonder jouw toestemming gedeeld met Zilveren Kruis.

3.    We gebruiken gegevens alleen om je beter te kunnen helpen met jouw vitaliteit.
4.    Je persoonsgegevens worden nooit zonder jouw toestemming gebruikt voor commerciële aanbiedingen aan derden.
5.    Je kunt bij ons altijd opvragen wat er met jouw gegevens gebeurt. Je kunt zelf online al jouw vitaliteits- en gezondheidsgegevens verwijderen.

Achmea Vitaliteit B.V. is een initiatief van Zilveren Kruis. Achmea Vitaliteit B.V. is in dit verband de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens. Achmea Vitaliteit handelt onder de handelsnaam Actify.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
Bij de aanvraag van een dienst of product vragen we je om persoonsgegevens. De door jou verstrekte gegevens gebruiken wij voor de afhandeling van jouw aanvraag, relatiebeheer, het uitvoeren van de overeenkomst en het voldoen aan wettelijke regelingen. Ook kunnen wij jouw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering .

Stel je het ontvangen van informatie over onze producten en/of diensten niet op prijs of wil je jouw toestemming voor het gebruik van jouw e-mailadres intrekken? Meld dit dan door een e-mail te sturen naar info@actify.nl.

Ons privacy beleid
Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (College Bescherming Persoonsgegevens). 
  
Verwerking bijzondere gegevens
Wij kunnen persoonsgegevens over jouw gezondheid nodig hebben voor de aanvraag en afhandeling van diensten en producten.  
 
Jouw rechten
Wij houden je gegevens graag actueel. Als je wilt weten of alle gegevens die wij van jou hebben ook juist zijn, dan kun je daar navraag naar doen via info@actify.nl. Stuur dan een kopie van een jouw geldige identiteitsbewijs mee. Wij zullen je dan binnen vier weken een overzicht van jouw gegevens leveren. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kun je ons vragen om deze te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je voor dit alles je online profiel raadplegen. 

Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij maken gebruik van cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Zie hiervoor Cookiebeleid Actify. 

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast door toedoen van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wettelijke regelingen. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien je onze Actify.nl bezoekt.

Vragen
Voor vragen over de wijze waarop Actify omgaat met persoonsgegevens kunt je contact opnemen met Actify. Stuur een e-mail naar info@actify.nl.